Kreditprövning

När du ansöker om ett lån hos Kortlån får du som kund fylla i ett ansökningsformulär med frågor gällande din nuvarande ekonomiska situation. Denna information, i kombination med en kreditupplysning från Bisnode, använder Kortlån till att utvärdera din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestäms hur mycket du kan låna.


Vad innebär en Kreditprövning?

Alla finansiella institut måste enligt konsumentkreditlagen genomföra en kreditprövning på varje individ som ansöker om ett lån. Syftet med kreditprövningen är att säkerställa att låntagaren har en rimlig möjlighet till att återbetala det ansökta lånet.


Hur fungerar en Kreditprövning hos Kortlån?

I samband med en låneansökan får låntagaren genomgå en Kreditprövning. Vår kreditprövning består av en process innehållande en självdeklaration, kreditprövningsuppslag hos Bisnode samt ett manuellt godkännande av en handläggare. Hela processen utförs på samtliga kunder, befintliga och nya, vid en låneansökan. Kreditprövningens frågor baseras på Konsumentverkets budgetkalkyl .Exempel på budgetkalkyl vid en kreditprövning

Kortlån begär i kreditprövningen att den sökande ska bistå med information om hushållets budget. Med dessa uppgifter skapar Kortlån en förenklad budget där det fastställs att den sökande har betalningsförmåga.


Uträkning

Kunden anger antalet personer i hushållet, barn och vuxna. Kortlån har baserat kalkylen på Konsumentverkets budgetkalkyl där man kan anta att 4700kr per vuxen samt 1715kr per barn bör täcka mat och skäliga levnadskostnader.

Vidare får kunden ange andra större utgiftsposter som kan anses vara normalt. Dessa innefattar bil, bostadskostnad och övriga kostnader på andra krediter.

Kunden anger också hushållets samlade inkomst efter skatt.

Budgeten blir då inkomster – utgifter.

Baserat på budgeten sätts ett maxbelopp som kunden kan låna, detta är det Kortlån anser är utrymmet för att på ett ansvarigt sätt kunna hantera en given kredit. Maximalt lånebelopp är då den uträknade budgeten samt en rimlig marginal.


Avslagen låneansökan p.g.a kreditprövning?

Ett avslag på en låneansökan kan inträffa då

  • Kunden har en betalningsanmärkning.
  • Kundens angivna utgifter för hushållet överstiger hushållets angivna inkomster.

Då vårt system genomför en automatisk budgetkalkyl baserat på självdeklarationen är det viktigt att kunden noga kontrollerar angivna summor och lämnar fullständig och sanningsenlig information. En avslagen låneansökan p.g.a vår kreditprövning kan således bero på att kunden av misstag angivit fel siffror.